Proven Quality Extract


Co to jest
PQE?

Proven Quality Extract™ (PQE) stanowi znak jakości, którym wyróżniane są ekstrakty roślinne wyprodukowane w specjalistycznej technologii, która ma za zadanie maksymalnie zwiększyć profil bezpieczeństwa danego ekstraktu. Efektywność tej technologii potwierdzają precyzyjne badania dotyczące jakości pozyskiwanych ekstraktów. Jest wyróżnikiem, który pozwala klientowi na dokonanie właściwego wyboru i dotarcie do produktu o najwyższej jakości.

Znakiem PQE™ zostały oznaczone produkty zawierające w swoim składzie ekstrakty roślinne, które przeszły rygorystyczne badania potwierdzające ich bezpieczeństwo.

Ekstrakt, czyli po prostu wyciąg, powstaje podczas procesu ekstrakcji, który polega na wyodrębnieniu określonego składnika lub mieszaniny przy pomocy dyfuzji. Kluczowe podczas tego procesu jest dokładne przestrzeganie receptury, poprawnego przebiegu całego procesu, a także ilości użytych substancji czynnych.

Skąd się wziął
Proven Quality Extract™?

Ten znak jakości powstał w wyniku współpracy z polskim producentem wysokiej jakości ekstraktów roślinnych oraz w wyniku długotrwałego projektu badawczo-rozwojowego, prowadzonego przez NP Pharmę oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem było opracowanie suplementów diety o zwiększonym bezpieczeństwie stosowania. Aby to osiągnąć, niezbędne było wypracowanie takiej technologii pozyskiwania ekstraktów roślinnych, których skład byłby całkowicie kontrolowalny.

Reasumując PQE™ to znak jakości, który stanowi:

 • Gwarancję bezpieczeństwa,
 • Najwyższe standardy w zakresie technologii,
 • Najwyższą farmaceutyczną jakość

O projekcie

nasze cele

Nasze cele

Zachowanie najwyższej jakości zawsze było głównym priorytetem w procesie produkcji preparatów farmaceutycznych oraz suplementów diety. Twórcy projektu wprowadzili na polski rynek suplement diety ze znakiem jakości, który wyróżnia produkty, w których zastosowano przebadane ekstrakty roślinne. Rynek suplementów nie jest uregulowany szczególnymi przepisami dotyczącymi ekstraktów stosowanych w tych produktach, dlatego panuje na nim różnorodność. Klienci mogą wybierać pośród kilkuset suplementów, a informacje zawarte na opakowaniu nie są dość precyzyjne, ponieważ brak jest obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych do badania stosowanych w suplementach ekstraktów roślinnych. Oczywiście poza ogólnymi uregulowaniami związanymi np. z obecnością pestycydów czy zanieczyszczeń metalami ciężkimi lub mikrobiologią. Proven Quality Extract™ to znak, który ma:

 • dbać o bezpieczeństwo konsumenta,
 • ułatwiać klientowi wybór dokładnie przebadanych, spośród oferty suplementów diety,
 • gwarantować najwyższą jakość
nasze plany

Nasze plany

Proven Quality Extract™ to znak jakości, który zmieni polski rynek suplementów diety. Wierzymy, że staniemy się firmą nowatorską, która doprowadzi do wielu pozytywnych przemian – wprowadzenia nowych technik kontroli jakości i standardów. Ufamy, że rynek suplementów powstał w trosce o zdrowie naszych klientów, dlatego chcemy dostarczać mu produkty o najwyższej jakości, zawierające wyłącznie gruntownie przebadane surowce.

nasze produkty

Nasze produkty

Dbamy o to, aby ekstrakty roślinne, które mają wejść w skład suplementów diety nie zawierały domieszek innych roślin, pozyskiwane były z odpowiedniej części danej rośliny. W tym celu każdego dnia wykonujemy szereg badań laboratoryjnych.

Badania ekstraktów

Najistotniejszym gwarantem bezpieczeństwa w zastosowaniu każdego produktu jest jego jakość. Dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie parametrów badawczych oraz technik ich kontroli. Żeby potwierdzić bezpieczeństwo zastosowanych produktów Laboratorium Kontroli Jakości przeprowadziło szereg badań laboratoryjnych, które określały:

linia 1

Parametry fizykochemiczne przebadanych ekstraktów:

 • wygląd, zapach ekstraktu
 • strata masy po suszeniu
 • popiół całkowity
 • popiół nierozpuszczalny w HCL
2

Czystość mikrobiologiczną w kierunku zawartości:

 • ogólnej liczby bakterii tlenowych, drożdży i pleśni.
 • obecności bakterii:
  • Escherichia coli
  • Enterobacteriaceae
  • Staphylococcus ureus
  • Salmonella
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Coliforms
3

Poziom zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną.

4

Poziom zanieczyszczeń metalami ciężkimi takimi jak kadm, wanad, rtęć, ołów, arsen przy wykorzystaniu techniki spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej.

5

Zawartość substancji aktywnych (markerów) oznaczonych spektrofotometrycznie i techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową oraz UV-VIS.

Substancje aktywne,
jakie przebadano w ekstraktach

Ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej (kwas chlorogenowy)

Ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego (sapogeniny – ruskogenina i neoruskogenina)

Ekstrakt z ziela koniczyny czerwonej (izoflawonoidy – daidzeina, genisteina, formononetyna, biochanina A)

Ekstrakt z kwiatu z bzu czarnego (flawonoidy w przeliczeniu na izokwercytrozyd)

Ekstrakt z ziela skrzypu polnego (flawonoidy w przeliczeniu na izokwercytrozyd)

Identyfikacja ekstraktów

Została przeprowadzona identyfikacja ekstraktów przy pomocy technik cienkowarstwowej chromatografii cieczowej oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej, po to aby wykluczyć zafałszowanie ekstraktów innymi gatunkami roślin, innymi częściami tej samej rośliny, roślinami, które zawierają substancje toksyczne oraz substancjami syntetycznymi.

Przebadane ekstrakty

Opracowanie receptur nowych suplementów diety. Wykonano kompleksowe badania na wytypowanych ekstraktach roślinnych

ziele skrzypu polnego

Suchy ekstrakt z ziela skrzypu polnego

(Equisetum arvense, Equisetaceae)

Zastosowanie: Łagodzenie problemów z cerą trądzikową u osób młodych oraz poprawa wyglądu włosów, skóry i paznokci.

ziele skrzypu polnego

Suchy ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego

(Ruscus aculeatus, Asparagaceae)

Zastosowanie: Wspomagająco w objawach związanych z niewydolnością naczyń limfatycznych i żylnych, takich jak uczucie „ciężkości” nóg, żylaki i obrzęki kończyn dolnych.

ziele skrzypu polnego

Suchy ekstrakt z ziela koniczyny czerwonej

(Trifolium pratense, Fabaceae)

Zastosowanie: Łagodzenie uciążliwych objawów związanych z okresem menopauzy.

ziele skrzypu polnego

suchy ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej

(Urtica dioica, Urticaceae)

Zastosowanie: Łagodzenie problemów z cerą trądzikową u osób młodych oraz poprawa wyglądu włosów, skóry i paznokci.

ziele skrzypu polnego

suchy ekstrakt z kwiatu bzu czarnego

(Sambucus nigra, Caprifoliaceae)

Zastosowanie: W zwiazku z wysoką zawartością witaminy C, doskonale sprawdza się w okresach jesienno-zimowych w celu utrzymania odporności organizmu.

ziele skrzypu polnego

suchy ekstrakt z korzenia cykorii podróżnik

(Cichorium intybus, Asteraceae)

Zastosowanie: Do stosowania w podróży. Wspomaga nasz układ pokarmowy zmniejszając uczucie nudności.